Cepure – spēles noteikumi

Atruna: pastāv daudz Cepurspēles variāciju – katrā kompānijā, iespējams, spēlē nedaudz citādāk, un "pēc noklusējuma" par Cepuri var saukt arī kādu pilnīgi citu spēli.

Šī lietotne piedāvā vecu, omulīgu spēles variantu:

 • vārdus izdomā paši spēlētaji (var arī ņemt no vārdnīcas);
 • spēlē pāros, ko izlozē visai tūrei (spēles mehānika ļauj veidot pārus arī nepāra skaitam dalībnieku);
 • tūre turpinās kamēr nav uzminēti visi vārdi;
 • spēlēta tiek tikai viena tūre - mutiskā skaidrošana.

Spēles sākums:

Spēles vadītājs ienāk shlyapa.online vietnē un rada jaunu istabu. Tālāk var norādīt vairākus no iestatāmajiem parametriem: cik cilvēku ir katrā komandā, vārdu skaits, ko katrs dalībnieks ievada, cik ilgst viens raunds un cik - pauze starp raundiem (sekundēs).

Pēc istabas izveides, lapas adreses laukā esošo adresi var izmantot citi spēlētaji, lai pievienotos spēlei. Kad visi spēlētgribētāji ir pievienojušies un sarakstījuši vārdus, vadītājs spiež "uzsākt spēli", pāri (komandas) tiks izlozēti automātiski. Ja spēlē (ir gatavi) nepāra skaits spēlētāju - viens no dalībniekiem spēlēs divos pāros vienlaicīgi. Negatavie spēlētāji paliek skatītāju lomās.

Pirms pirmā raunda sākuma spēles vadītajs var veikt atkārtotu pāru izlozi, izmantojot "reroll" pogu, ja jebkāda iemesla dēļ tas ir nepieciešams.

Spēles gaita

Pirms raunda sākuma spēlētājiem ir redzams atskaites pulkstenis (laiku nosaka spēles vadītājs pirms spēles; pēc noklusējuma 30 sekundes). Ja spēlētāji ir gatavi ātrāk, viņi var nospiest "Ready" pogu un raunds sāksies pēc 3 sekundēm.

Ja kāda iemesla dēļ gatavošanās ir jāapstādina, spēlētājiem ir pieejama arī "pauze" poga.

Līdzko raunds sākas, pirmajam pāra dalībniekam parāda nejauši izvēlētu vārdu no Cepures, šis vārds ir jāskaidro pāriniekam. Ja vārds ir veiksmīgi uzminēts, dalībieks spiež "Guessed" un saņem nākošo vārdu skaidrošanai. Tas atkārtojas līdz raunda beigām (pēc noklusējuma - 30 sekundes). Ja spēlētājs nevar izskaidrot vārdu, vai atskārst, ka skaidrošanas laikā ir pārkāpti noteikumi, jāspiež "Give Up" ekrānpoga. Šādā gadījumā minamais vārds atgriežas Cepurē, bet gājiens (raunda tiesības) pāriet pie nākošā pāra. "Padošanās" vienmēr nozīmē arī gājiena nodošanu nākamajam pārim.

Ja "Guessed" ir nospiests kļūdaini, vai skaidrošanas laikā ir pārkāpti noteikumumi, uzminēto vārdu var izsvītrot no komandas rezultāta izmantojot atbilstošu ekrānpogu. Izsvītrošanu var atcelt, atkārtoti spiežot izsvītroto vārdu.

Kad raunda laiks beidzas, skaidrojošais spēlētājs pārstāj skaidrot. Minētājam ir vēl 5 sekundes, lai veiktu pēdējo minējumu. Pēc tam iestājas starpraundu pauze, kuras laikā nākamais pāris gatavojas.

Prasības spelē izmantojamajiem vārdiem:

 • Viens vārds (kartiņa) ir viens vārds. Saliktenis ir viens vārds. ("tautasdziesma" - OK, "tautas dziesma" - nav OK);
 • Vārds ir rakstāms savā pamatformā - vienskaitļa nominatīvā, izņemot daudzskaitliniekus (piemēram - šķēres, bikses).
 • Vārds ir lietvārds, sugasvārds, nedrīkst izmantot nosaukumus un īpašvārdus. ("rīdzinieks" - OK, "Rīga" - nav OK)
 • Vārdiem ir jābūt īstiem (atrodamiem kaut vai google meklētājā vai vārdnīcās).

Iesakām laicīgi atrunāt, vai Jūsu kompānijā var būt arī papildus ierobežojumi - vai drīkst izmantot īpašos terminus, jaunvārdus, lamuvārdus (obscēno leksiku), un tamlīdzīgi. Tāpat var spēlēt arī minot personāžus vai personības, bet tas ir jāatrunā pirms spēles sākuma.

Skaidrošanas noteikumi:

 • Skaidrošana notiek tikai mutiski un vārdiem, bez žestiem un rādīšanas uz priekšmetiem;
 • Drīkst skaidrot vārda nozīmi, skaidrot vārdu pa daļām, pēc konteksta, pēc rīmēm vai asociācijām. Pat, ja skaidrojums ir bijis "kļūdains", bet spēlētāji ir sapratuši viens otru, un minētājs ir uzminējis pareizo vārdu, viss ir kārtībā.
 • Nedrīkst skaidrojot izmantot vārdus, kam ar skaidrojamo vārdu ir kopēja sakne.
 • Nedrīkst izmantot tiešu tulkojumu - piemēram, skaidrot galdu izmantojot angļu TABLE; tomēr ir pieļaujamas atsauces uz vārda izcelsmi un "apgrieztā tulkošana (uz svešvalodu)" vārda daļām vai līdzīgi skanošiem vārdiem (skaidrot vārdu TABLO kā "līdzīgi, kā galds angliski" drīkst).
 • Ja tiek skaidrota kāda vārda daļa, to nedrīkst izrunāt (piemēram, skaidrojot "marksisms" nedrīkst teikt, "tas beidzas tāpat kā "ļeņinisms""), faktiski daļu skaidrošanai pielieto tos pašus noteikumus, ko pašiem vārdiem.
 • Tāpat arī, ja skaidro vārdu pēc "līdzīga skanējuma", līdzīgais vārds vai rīmes arī ir jāskaidro (piemēram, skaidrojot "briedis" nevar teikt "rīmējas ar priedes" -, vārds "priedes" arī ir jāskaidro.)
 • Nedrīkst tieši norādīt vārda burtisko sastāvu ("pieci burti", "sākas ar alfabēta pirmo burtu", "apaļš burts").

Protams, visus šos noteikumus var gan mainīt, gan papildināt pēc pašu spēlētaju vēlmēm, ja vien to dara pirms spēles sākuma.

Lai jums jautra Cepurspēle!